50% 40% 10%

Пројекат конкурентне пољопривреде Србије (Serbia competitive agriculture project - SCAP) је Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Светске банке

КОРАК ПО КОРАК ДО СРЕДСТАВА

image

Министарство

Апликанти подносе Пријаву за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (Тиму за имплементацију Пројекта конкурентне пољопривреде Србије). Након административне обраде пристиглих пријава објављивљује се Коначна ранг листа са информацијама о бодовању, и месту на бодовној листи. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издаје Решења о одобравању права на коришћење бесповратних Средстава апликантима који су задовољи административне и друге постављене критеријуме.

image

Банка

Са примљеним Решењем о одобравању права на коришћење бесповратних средстава апликант одлази у изабрану пословну банку како би добио писмо о намери о спремности банке за кредитирање. Кредит се одобрава у висини од 40% вредности инвестиције. Напомена: Пословна банка има право да одлучи позитивно или негативно о Вашем захтеву за добијање писма о намери.

image

Министарство

Са писмом о намери, апликант доставља Управи за аграрна плаћања (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде)/Тиму за имплементацију пројекта, попуњен бизнис план. Поред писма о намери, апликант доставља обавезну документацију са којом комплетира предмет и може започети последњу фазу описану у Кораку 4.

image

Уговор о додели бесповратних средстава

Последњи корак је процес одобрења пројекта и потписивање Уговора. По одобрењу, апликант и Министарство пољопривреде, шумартсва и водопривреде потписују Уговор о додели бесповратних средстава. У одабраној пословној банци ће вам бити отворен наменски рачун на који ће бити уплаћена бесповратна средства у износу 50% од укупне вредности предметне инвестиције на који је већ пословна банка уплатила 40% из кредита, а апликант сопствених 10%.

background

О ПРОЈЕКТУ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Светском банком у 2021. години представља нов модел финансирања, познат као 50:40:10, како би се оснажили микро, мали и средњи пољопривредни произвођачи и предузећа, а унапредила пољопривредна производња и конкурентност кроз Пројекат конкурентне пољопривреде Србије. Споменути пројекат је заправо део новог приступа у пољопривреди и пружаће подршку пољопривредним произвођачима, малим и средњим предузећима, који желе да науче, побољшају и развију своје капацитете и преточе знање из пољопривредног у предузетнички приступ са пољопривредним ресурсима. Пројекат ће пружити и подршку институцијама које се баве развојем пољопривреде у Републици Србији, тако што ће радити на изградњи капацитета и помоћи им да смање трошкове коришћењем ИТЦ технологије, одрживим приступом ка животној средини и ефективним резултатима и повезивањем пољопривредних произвођача са банкама и тржиштем. Пројекат конкурентне пољопривреде Србије се реализује у периоду од 2021 – 2024. године.

ИМАТЕ ПИТАЊА ЗА НАС?

Пошаљи
image
background

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

image
01.07.2024

Састанак о додатном финансирању Пројекта конкуренте пољопривреде Србије

Опширније

image
14.06.2024

Обилазак корисница и корисника

Опширније

image
26.05.2024

Завршен је 91. међународни ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ

Опширније

image
22.04.2024

Увид у документацију - СЕП и ЛМП

Опширније

image
22.04.2024

Изградња рибњака - могућност остварења пословних циљева

Опширније

image
14.09.2023

Еколошки и друштвени стандарди пројекта

Опширније

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

background

- Obrazac za trijažu ekoloških i socioloških standarda (ess) - Opis ESMP sa pratećim obrascima (Plan upravljanja ekološkim i sociološkim pitanjima).

Pre finalne isplate odabranog izvođača, uz izveštaj nadzora, predaje se i izveštaj o sprovođenju ESMP-a. Finalna uplata se ne može izvršiti pre nego što se izveštaj o sprovođenju ESMP-a ne odobri.

Nakon odobrenja, ESMP postaje sastavni deo Ugovora između Korisnika i odabranog izvođača građevinskih radova, izvođač se Ugovorom obavezuje da će sprovoditi sve ES standarde Svetske banke, uključujući i zaštitu i bezbednost na radu.

Dovoljno je priložiti jedan dokaz o lokalnoj objavi, može da bude i oglasna tabla u opštini, a ukoliko je potrebno obaveštenje od Projektnog tima prema jedinici lokalne samouprave/molba, možemo to da obezbedimo.

Plan mora da sadrži jasne informacije o tome kako će korisnik da obezbedi, primeni, nadzire i izveštava o sprovođenju ekoloških i društvenih standarda Svetske banke.

Запошљавање радника који су ангажовани кроз грантове/пројекте засниваће се на принципу једнаких могућности и поштеног третмана и неће бити дискриминације у вези са било којим аспектима радног односа. Корисник гранта има обавезу да обезбеди одговарајуће мере заштите и помоћи у решавању рањивости пројектних радника, укључујући одређене групе радника, као што су жене, особе са инвалидитетом, или радници мигранти. Сваки корисник гранта самостално може донети одлуку кога ће ангажовати и нема никаквих сметњи да ангажује и раднике мигранте уколико приликом њиховог ангажовања и рада у потпуности примењује Закон о раду Републике Србије.