4

Године време трајања пројекта

38M $

Бесповратна средства за пољопривреднике

10-200K €

Вредност бесповратних средстава

background

Опис пројекта Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Светском банком у 2021. години представља нов модел финансирања, познат као 50:40:10, како би се оснажили микро, мали и средњи пољопривредни произвођачи и предузећа, а унапредила пољопривредна производња и конкурентност кроз Пројекат конкурентне пољопривреде Србије. Споменути пројекат је заправо део новог приступа у пољопривреди и пружаће подршку пољопривредним произвођачима, малим и средњим предузећима, који желе да науче, побољшају и развију своје капацитете и преточе знање из пољопривредног у предузетнички приступ са пољопривредним ресурсима. Пројекат ће пружити и подршку институцијама које се баве развојем пољопривреде у Републици Србији, тако што ће радити на изградњи капацитета и помоћи им да смање трошкове коришћењем Информационо-комуникационих Технологија (ИКТ), одрживим приступом ка животној средини и ефективним резултатима и повезивањем пољопривредних произвођача са банкама и тржиштем. Пројекат конкурентне пољопривреде Србије се реализује у периоду од 2021 – 2024. године. Циљна група - директни корисници су физичка лица, носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, задруге, предузетници, микро, мала и средња предузећа која могу да обезбеде директну везу са малим пољопривредницима. Међу циљаним корисницима фокус ће бити на рањивим групама у пољопривредном сектору у Србији: жене, млади пољопривредни произвођачи у угроженим подручјима (неразвијене/сиромашне општине). Пројекат се реализује уз поштовање еколошких мера и социолошких принципа. Корисницима се пружа могућност да добију бесповратна средства, у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа, за реализацију пројеката којим ће унапредити пољопривредну производњу газдинстава и учествовати у развоју конкурентности пољопривреде у Републици Србији.

background
background

За физичка лица/пољопривредне произвођаче укупнe врeднoсти инвeстициja у индивидуaлним бизнис плaнoвимa изнoсe од 20.000 до 50.000 ЕУР (тj. минимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa oд 10.000 – 25.000 ЕУР), oднoснo за аграраторе од 25.000 до 400.000 EУР (тj. мaксимaлни изнoс бeспoврaтних rseдстaвa 12.500 - 200.000 EУР). Новац пре инвестиције Само 10% сопствених средстава Сви пољопривредни сектори Едукација, оснаживање и повезивање пољопривредника Приступ тржишту

background

Наш тим Милан Стевановић - координатор пројектa

Нада Павловић - асистенткиња координаторa

Биљана Ђокић - координаторка грантова

Саша Јелић - ИКТ координатор

Марија Станишић - експерткиња за координацију и информисање Андријана Ивановић - специјалисткиња тржиштa

Tијана Барошевић - експерткиња за животну средину

Ивана Антић - експерткиња за социјална питања

Јаков Божовић - експерт за мониторинг и евалуацију


Сектор за набавке

Сектор за финансије и плаћања


Процесори Наш тим је потпун само уз наше процесоре који вредно, уз поштовање свих процедура дефинисаних у Правилнику о додели бесповратних средстава, и професионално врше административну проверу свих пристиглих пријава.

Управни одбор Управни одбор Пројекта конкурентне пољопривреде Србије успостављен је и трајаће током пројекта (2021 – 2024.) како би обезбедио свеобухватну координацију пројекта, стратешке кораке и функционисање. Одбором председава директор Управе за аграна плаћања и укључује још и: Координатора пројекта Унапређење конкурентности пољопривреде у Републици Србији; Помоћника/асистента министра пољопривреде за рурални развој; Представника сектора за пољопривредну политику; Представника ИТ сектора; Представника Пољопривредних саветодавних и стручних служби; Представника Министарства финансија; Представнике корисника (локалне институције, организације цивилног друштва, приватан сектор).


Комисија за оцену пријава Комисија је одговорна за преглед и формално одобрење пристиглих пријава, након административне контроле, као и за бодовање и рангирање пријава које су извршили људи ангажовани на Пројекту и одобрење ранг листе. Комисијом ће председавати помоћник директора Управа за аграрна плаћања. Чланство у Комисији за избор састојаће се од 13 чланова, од којих ће већина бити из невладиног сектора.