50% 40% 10%

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia competitive agriculture project- SCAP) je Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke

KORAK PO KORAK DO SREDSTAVA

image

Ministarsтvo

Aplikanti podnose Prijavu za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (Timu za implementaciju Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije). Nakon administrativne obrade pristiglih prijava objavljivljuje se Konačna rang lista sa informacijama o bodovanju, i mestu na bodovnoj listi. Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdaje Rešenja o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava aplikantima koji su zadovolji administrativne i druge postavljene kriterijume.

image

Banka

Sa primljenim Rešenjem o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava aplikant odlazi u izabranu poslovnu banku kako bi dobio pismo o nameri o spremnosti banke za kreditiranje. Kredit se odobrava u visini od 40% vrednosti investicije. Napomena: Poslovna banka ima pravo da odluči pozitivno ili negativno o Vašem zahtevu za dobijanje pisma o nameri.

image

Ministarstvo

Sa pismom o nameri, aplikant dostavlja Upravi za agrarna plaćanja (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)/Timu za implementaciju projekta, popunjen biznis plan. Pored pisma o nameri, aplikant dostavlja obaveznu dokumentaciju sa kojom kompletira predmet i može započeti poslednju fazu opisanu u Koraku 4.

image

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava

Poslednji korak je proces odobrenja projekta i potpisivanje Ugovora. Po odobrenju, aplikant i Ministarstvo poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede potpisuju Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava. U odabranoj poslovnoj banci će vam biti otvoren namenski račun na koji će biti uplaćena bespovratna sredstva u iznosu 50% od ukupne vrednosti predmetne investicije na koji je već poslovna banka uplatila 40% iz kredita, a aplikant sopstvenih 10%.

background

O PROJEKTU

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom u 2021. godini predstavlja nov model finansiranja, poznat kao 50:40:10, kako bi se osnažili mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost kroz Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije. Spomenuti projekat je zapravo deo novog pristupa u poljoprivredi i pružaće podršku poljoprivrednim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima, koji žele da nauče, poboljšaju i razviju svoje kapacitete i pretoče znanje iz poljoprivrednog u preduzetnički pristup sa poljoprivrednim resursima. Projekat će pružiti i podršku institucijama koje se bave razvojem poljoprivrede u Republici Srbiji, tako što će raditi na izgradnji kapaciteta i pomoći im da smanje troškove korišćenjem ITC tehnologije, održivim pristupom ka životnoj sredini i efektivnim rezultatima i povezivanjem poljoprivrednih proizvođača sa bankama i tržištem. Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije se realizuje u periodu od 2021 – 2024. godine.

IMATE PITANJA ZA NAS?

Pošalji
image
background

POSLEDNJE VESTI

image
26.05.2024

Završen je 91. međunarodni POLJOPRIVREDNI SAJAM

Opširnije

image
16.05.2024

91. Međunarodni POLJOPRIVREDNI SAJAM

Opširnije

image
22.04.2024

Uvid u dokumentaciju - SEP i LMP

Opširnije

image
22.04.2024

Izgradnja ribnjaka - mogućnost ostvarenja poslovnih ciljeva

Opširnije

image
06.03.2024

Govorili smo o Trećem javnom pozivu

Opširnije

image
10.02.2024

Agrodnevnik

Opširnije

image
14.01.2024

Studijska poseta Holandiji

Opširnije

image
18.12.2023

Posetili smo Čačak, Vranje i Leskovac

Opširnije

image
11.12.2023

Posetili smo Kikindu

Opširnije

image
06.12.2023

Informativni sastanci o Trećem javnom pozivu

Opširnije

image
03.12.2023

Prva uspešna obuka u Novom Sadu, sledeća stanica Zlatibor

Opširnije

image
14.09.2023

Ekološki i društveni standardi projekta

Opširnije

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

background

- Образац за тријажу еколошких и социолошких стандарда (есс) - Опис ЕСМП са пратећим обрасцима (План управљања еколошким и социолошким питањима).

Пре финалне исплате одабраног извођача, уз извештај надзора, предаје се и извештај о спровођењу ЕСМП-а. Финална уплата се не може извршити пре него што се извештај о сповођењу ЕСМП-а не одобри.

Након одобрења, ЕСМП постаје саставни део Уговора између Корисника и одабраног извођача грађевинских радова, извођач се Уговором обавезује да ће спроводити све ЕС стандарде Светске банке, укључујући и заштиту и безбедност на раду.

Довољно је приложити један доказ о локалној објави, може да буде и огласна табла у општини, а уколико је потребно обавештење од Пројектног тима према јединици локалне самоуправе/молба можемо то да обезбедимо.

План мора да садржи јасне информације о томе како ће корисник да обезбеди, примени, надзире и извештава о спровођењу еколошких и друштвених стандарда Светске банке.

Zapošljavanje radnika koji su angažovani kroz grantove/projekte zasnivaće se na principu jednakih mogućnosti i poštenog tretmana i neće biti diskriminacije u vezi sa bilo kojim aspektima radnog odnosa. Korisnik granta ima obavezu da obezbedi odgovarajuće mere zaštite i pomoći u rešavanju ranjivosti projektnih radnika, uključujući određene grupe radnika, kao što su žene, osobe sa invaliditetom, ili radnici migranti. Svaki korisnik granta samostalno može doneti odluku koga će angažovati i nema nikakvih smetnji da angažuje i radnike migrante ukoliko prilikom njihovog angažovanja i rada u potpunosti primenjuje Zakon o radu Republike Srbije.