background
flag

Klikom do naše aplikacije

Pratite nas

facebookinstagramyoutube
title

Pronađite nas na Vajberu

50% 40% 10%

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia competitive agriculture project- SCAP) je Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke

KORAK PO KORAK DO SREDSTAVA

image

Ministarsтvo

Aplikanti podnose Prijavu za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (Timu za implementaciju Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije). Nakon administrativne obrade pristiglih prijava objavljivljuje se Konačna rang lista sa informacijama o bodovanju, i mestu na bodovnoj listi. Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdaje Rešenja o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava aplikantima koji su zadovolji administrativne i druge postavljene kriterijume.

image

Banka

Sa primljenim Rešenjem o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava aplikant odlazi u izabranu poslovnu banku kako bi dobio pismo o nameri o spremnosti banke za kreditiranje. Kredit se odobrava u visini od 40% vrednosti investicije. Napomena: Poslovna banka ima pravo da odluči pozitivno ili negativno o Vašem zahtevu za dobijanje pisma o nameri.

image

Ministarstvo

Sa pismom o nameri, aplikant dostavlja Upravi za agrarna plaćanja (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede)/Timu za implementaciju projekta, popunjen biznis plan. Pored pisma o nameri, aplikant dostavlja obaveznu dokumentaciju sa kojom kompletira predmet i može započeti poslednju fazu opisanu u Koraku 4.

image

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava

Poslednji korak je proces odobrenja projekta i potpisivanje Ugovora. Po odobrenju, aplikant i Ministarstvo poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede potpisuju Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava. U odabranoj poslovnoj banci će vam biti otvoren namenski račun na koji će biti uplaćena bespovratna sredstva u iznosu 50% od ukupne vrednosti predmetne investicije na koji je već poslovna banka uplatila 40% iz kredita, a aplikant sopstvenih 10%.

background

O PROJEKTU

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom u 2021. godini predstavlja nov model finansiranja, poznat kao 50:40:10, kako bi se osnažili mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost kroz Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije. Spomenuti projekat je zapravo deo novog pristupa u poljoprivredi i pružaće podršku poljoprivrednim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima, koji žele da nauče, poboljšaju i razviju svoje kapacitete i pretoče znanje iz poljoprivrednog u preduzetnički pristup sa poljoprivrednim resursima. Projekat će pružiti i podršku institucijama koje se bave razvojem poljoprivrede u Republici Srbiji, tako što će raditi na izgradnji kapaciteta i pomoći im da smanje troškove korišćenjem ITC tehnologije, održivim pristupom ka životnoj sredini i efektivnim rezultatima i povezivanjem poljoprivrednih proizvođača sa bankama i tržištem. Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije se realizuje u periodu od 2021 – 2024. godine.

IMATE PITANJA ZA NAS?

Pošalji
image
background

POSLEDNJE VESTI

image
26.11.2022

Ministarka Tanasković: Dvadeset miliona evra za stočare

Opširnije

image
07.06.2022

Kako da pripremite narativni izveštaj o realizaciji projekta?

Opširnije

image
09.05.2022

Započela izrada IKT strategije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Opširnije

image
04.04.2022

Procedura za podnošenje prigovora na broj bodova na Konačnoj rang listi za Drugi javni poziv programa bespovratnih sredstava u okviru Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije

Opširnije

image
02.02.2022

OBAVEŠTENJE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA - PRVI JAVNI POZIV U OKVIRU KONKURENTNE POLJOPRIVEDE SRBIJE

Opširnije

image
18.01.2022

Drugi Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2022. godini

Opširnije

image
14.01.2022

Raspisan tender za eAgrar

Opširnije

image
13.01.2022

Naš tim je sve jači – deset novih kolega

Opširnije

image
12.01.2022

Druga Faza Projekta Konkurentne Poljoprivreda Srbije – Uskoro Nova Mehanizacija I Oprema Poljoprivrednicima

Opširnije

image
12.01.2022

Uvećana Sredstva Za Prvi Javni Poziv Projekta Koji Finansira Svetska Banka

Opširnije

image
12.01.2022

Projekat 50:40:10 Predstavljen I Na 88. Međunarodnom Poljoprivrednom Sajmu

Opširnije

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

background

Korisnik je u obavezi da primenjuje procedure nabavki Svetske banke.

Korisnik će dobiti potrebna objašnjenja i dokumentaciju za nabavke. Takođe, obuka će biti snimljena i postavljena na sajt projekta i Uprave za agrarna plaćanja.

U Prvom јavnom pozivu korisnici su konkurisali za sredctva u iznosu od 20 000,00 EUR do 50 000,00 EUR. U odnosu na visinu odobrenih sredstava primenjivaće se dva tipa nabavki: 1) Za ukupan iznos investicije koji je do 30 000,00 evra primenjivaće se nabavka: Direktan izbor 2) Za ukupan iznos investicije preko 30 000,00 evra primenjivaće se nabavka : Poziv za dostavljanje cene

Prvo se gleda ukupna vrednost investicije. Ako je ispod 30 000,00 evra primenjivaće se: Direktan izbor, a ako je ukupna vrednoszt investicije preko 30 000,00 onda se primenjuje procedura nabavke Poziv za dostavljanje cene. Ako je korisnik u projektu opisao nabavku više vrsta robe, onda može da se sprovede jedna nabavka ako sva opisna roba može da se kupi od istog dobavljača, ili se sprovodi više nabavki ako je roba različitog tipa i ne može se nabaviti od jednog ponuđača.

Po završetku postupka nabavke i isporuci robe, korisnik priprema dokumentaciju o nabavci i dostavlja je projektnom timu na kontrolu. Dokumentacija se dostavlja u elektronskoj formina email adresu nabavke@scap.rs. Ukoliko dokumentacija nije ispravna, projektni tim traži ispravku dokumentacije, koju korisnik nakon ispravljanja ponovo upućuje projektnom timu. Ukoliko je dokumentacija odobrena, projektni tim obaveštava korisnika o ispravnosti dostavljene dokumentacije. Nakon toga, korisnik dostavlja originalnu dokumentaciju na adresu: Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije, Milutina Milankovića 1k/12, Novi Beograd. Nakon odobrenja projektnog tima, vrši se dalja kontrola od strane Ministarstva finansija, nakon čijeg odobrenja Uprava za agrarna plaćanja vrši isplatu na račun dobavljača.

Korisnik ne sme da otuđi robu u roku od 5 godina od potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.