Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је Други јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Србије у 2022. години. Рок за подношење пријава је од 24. јануара до 23. фебруара 2022. године. Предмет Другог јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне сточарске производње и то у областима производње млека, производње меса, пчеларства и аквакултуре. Детаљнија спецификација прихватљивих трошкова за које се одобравају подстицаји из члана дата је у Прилогу 1 Јавног позива „Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу у области сточарства“. За спровођење Другог јавног позива у 2022. години, опредељена су средства у износу од 360.000.000,00 динара.
file

Други јавни позив

next
file

Измене и допуне правилника

next
file

Списак консултаната

next
file

Документација за набавке други јавни позив

next
file

Форма ШЕСТОМЕСЕЧНИ ФИНАЛНИ извештај

next
image